Utvärdering av stjärnkullen

Formulerat och uppdaterat 2021-05-06Det är svårt att analysera sin avel på ett objektivt och tillräckligt ingående sätt eftersom det förstås är mycket som spelar in på hur valparna fostrats, tränats, socialiserats och tolkningarna vi gör av det vi ser. Jag valde 3 huvudsakliga verktyg för att utvärdera stjärnkullen, man kan gå betydligt djupare men för mig duger detta bra för att få en god uppfattning av kullen som helhet. Dels är det HD- och ED-röntgen, sen ett anonymt frågeformulär valpköparna fått fylla i samt FbR (funktionsbeskrivning för retriever).


HD- och ED-röntgen

HDED
SE17010/2020 Buckkeep GemmaA (A+A)ua
SE17005/2020 Buckkeep SiriusA (A+A)ua
SE17009/2020 Buckkeep CapellaB (B+A)ua
SE17006/2020 Buckkeep AlascoB (B+A)ua
SE17011/2020 Buckkeep BellatrixB (B+B)ua
SE17007/2020 Buckkeep CastorB (B+B)ua
SE17012/2020 Buckkeep Delta-LeonisC (C+B)ua
SE17008/2020 Buckkeep Rigelinte röntgad än

Jag är nöjd över att det inte är fler än 1 av 7 röntgade valpar som har höftledsdysplasi och att kullen inte är sämre än rasens genomsnitt avseende förekomst av HD enl FCI’s statistik sen år 2000. Jag är också nöjd över att alla röntgade hundar i kullen är fria från armbågsdysplasi. Både A och B bedöms som friska höfter men en högre förekomst av A i förhållande till B hade förstås varit önskvärt. En valp fick tyvärr lindrig OCD i ena bogleden under tillväxtfasen vilket är något jag tar med mig i tankarna inför nästa kull. 


Anonymt frågeformulär

Det anonyma frågeformuläret, som mina valpköpare fick fylla i då hundarna var ca 10 månader gamla, utformades av mig i samråd med etolog och instruktör. Formuläret bestod av 27 frågor med både flervalsalternativ och egna svar i skriven text. Här tog jag upp många av de saker jag tycker är av värde att veta för mig som uppfödare, bla vilka egenskaper man sett hos valparna sen leverans så som föremålsintresse, rädslor, samarbetsvilja, av- och påknapp etc.

Resultaten visade en relativt jämn kull där 100% av valpköparna anser sig fått den hund de förväntat sig eller bättre än de förväntat sig (både avseende ras och individ). En överhängande majoritet av alla svar visade på att valparna ärvt de egenskaper jag hoppades på att de skulle göra på när jag bestämde mig för kombinationen mellan Lyra och Attack, vilket förstås gör mig otroligt glad och stolt.

Alla valpköpare fick flera öppningar i formuläret att anonymt ge mig feedback. Svaren gav mig bekräftelse på samma saker de sagt i andra sammanhang och att jag lyckats vara den uppfödare för mina valpköpare som själv hade önskat mig om jag skulle köpa valp idag. Det känns otroligt bra att jag är på rätt spår i den här uppfödarrollen som fortfarande är ny för mig.

100% av valpköparna instämmer helt och hållet i påståendena att deras hund är en nyfiken och positiv individ, helt orädd vid hantering, helt fri från separationsångest då den lämnas ensam och helt fri från underlagskänslighet. 75% av valpköparna instämmer helt och hållet, och 25% instämmer delvis, med påståendena att deras hund har ett stort föremålsintresse, är en trygg och stabil individ och intresserad av att samarbeta.

De egenskaper som jag hade önskat lite mer/lite mindre av hos hundarna gäller en minoritet av kullen vilket förstås känns bättre än om det varit ett mönster som alla valpar burit med sig. Dessa saker har jag bollat med kunnigt folk och haft turen att kunna diskutera med mer erfarna uppfödare än mig vilket känns väldigt bra inför fortsatt avel. Alla saker som kom fram i frågeformulären, både bra och dåliga, övervägde jag noga inför valet att ta en nästa kull och val av hanhund. Vill man veta mer detaljer kring frågorna är man varmt välkommen att ringa mig.


Funktionsbeskrivning för retriever

Jag har verkligen många anledningar att ifrågasätta FbR, framförallt hur och när det genomförs samt hur det tjänar syftet som SSRK formulerat. Jag tycker att det är ett svagt verktyg för avelsutvärdering av flera skäl, kanske framförallt för att hundarna är så pass gamla och redan samlat på sig ett helt år av erfarenheter och träning innan man tillåts anmäla hunden för funktionsbeskrivning. En analys vid 6 månaders ålder och ev även en uppföljande sådan vid 1 års ålder hade varit betydligt mer tillförlitlig och relevant i anknytning till det syfte SSRK hävdar att funktionsbeskrivningen har. Att det däremot kan vara en kul aktivitet att testa hunden på och se hur det jobb man lagt på träningen påverkar hunden i en ny miljö, absolut, det tror jag på.

Hur som helst valde jag att arrangera ett tillfälle för FbR tillägnat stjärnkullen. Grunden i detta beslut är att det idag är en relativt låg procent i rasen som beskrivs/startar på jaktprov och att jag därför vill stötta grundmotivet till att SSRK tog fram den här modulen i statistiken – att följa jaktliga egenskaper inom rasen som helhet, även hos de hundar som inte är jaktavlade eller jakttränade (eftersom dessa hundars egenskaper aldrig kommer ut i statistiken på annat vis). FbR är fortfarande relativt nytt och jag hoppas på ett ökat intresse från uppfödares sida framöver och med det ett större inflytande på utformningen av beskrivningen med förhoppning om att göra den mer ändamålsenlig och gagna rasens framtid på sikt.

Jag önskade FbR i direkt anslutning till att valparna fyllde 1 år för att hinna utvärdera innan nästa kull men fick ett nej med hänvisning till väderleken under senvintern, vilket väl är förståeligt. Nu dröjde det ända till Maj innan vi fick till ett beskrivningstillfälle som flera av oss med valp ur stjärnkullen kunde delta på. Då var hundarna 15 månader gamla. Av kullens 8 valpar är det 5 st som bor inom sthlm/uppsala regionen och av dessa var det 3 st som deltog vid det bokade beskrivningstillfället 9/5. På plats var jag med Buckkeep Delta-Leonis ”Bonnie”, Natalie med Buckkeep Gemma ”Forsa” och Moa med Buckkeep Capella ”Ripa”.

För mig som uppfödare var det väldigt intressant att analysera lik- och olikheter vid beskrivningen. Med facit i hand upplever jag att det inofficiella fågelhundsarbetstest som Lyra genomförde vid 7 månaders ålder gav en betydligt bättre bild av hundens medfödda egenskaper än vad FbR gav rörande stjärnkullen. F.A.R.T (fågelhundsarbetstest) organiseras utanför SSRK-organisationen och är framtaget av Huntrets kennel.

Jag såg trots allt flera likheter mellan Lyras F.A.R.T. 1 och hennes döttrars FbR. Lyra visade som unghund precis som sina döttrar en väl anpassad aktivitetsnivå utan stress och stor apporteringslust med fart och stil.


Vi såg under FbR flera gemensamma drag i moment där buckkeepsystrarna har helt olika erfarenhet/träning. Dessa var de jag tog fasta på som underlag för avelsutvärdering.
Sökarbetet, där jobbade alla våra hundar av hela området inom angiven tid i hög hastighet och aktivt nosarbete på ett önskvärt sätt för en retriever. Ripa är tränad i sök och Bonnie samt Forsa har knappt/ingen erfarenhet alls.
Skott, alla tjejerna var orädda vid skott trots ringa/ingen erfarenhet av skott i träning.
Passivitet, alla var tysta och lugna i de 3 olika passivitetsmomenten (med ett undantag för Bonnie, ett pip som varken jag eller någon annan hörde medan ett annat pip på en annan hund som flera hörde, inte dokumenterades).
Sammanfattningsvis en trio positiva systrar med stor apporteringslust, hög fart, bra uthållighet, tysta och lugna passiviteter och lagom pannben när det blev lite svårt. Jag är otroligt stolt och glad över hur fina hundar valparna blivit och är otroligt tacksam över mina duktiga valpköpare som är så engagerade och måna om sina hundar.

Via den här länken nås en detaljerad sammanfattning i text och bild av Lyras F.A.R.T. 1


Något jag haft med mig i tankegångarna genom analysen av kullen är vilken erfarenhet hundarnas förare har sen innan och hur duktiga hundtränare de är. En kompetent hundtränare kan förstås mer eller mindre omedvetet träna bort medfödda brister som aldrig syns för mig som uppfödare, och/eller så förstärker man hundens medfödda kvalitéer på ett sätt som syns både för mig och i officiella meriter. Likväl kan det vara både bra eller mindre bra ur avelsutvärderingssynpunkt att föraren inte är insatt i sporten eller hundträningspsykologi över lag. Det kan dock stjälpa en bra hund med stor kapacitet som inte får utdelning för rätt beteende eller stöd i rätt lägen, men det kan också bevisa en bra hund som presterar framgångsrikt trots ringa utbildning och stöd från förarens håll. Det finns verkligen två sidor av myntet och en hel del att ha i åtanke när det gäller detta.

2 av valparna ur kullen hamnade hos förare som inte hade erfarenhet av egen hund sen innan.
3 av valparna hamnade hos förare som har/haft retriever och ingen/viss erfarenhet av jaktapportering på nybörjarnivå.
2 av valparna hamnade hos förare som har/haft egen hund av annan ras och god erfarenhet av hundträning men inte inom jaktapportering.

Summa summarum är jag fantastiskt nöjd med kullen och i valet av nästa hane åt Lyra kändes det skönt att ha mer kött på benen denna gång än första gången. Till kommande kull valde jag Brave som är hane jag har riktigt bra referenser på vilket känns tryggt. Han är lite lugnare i sitt sätt än Attack som jag valde förra gången men både Lyra och Brave har heta hundar i sina stamtavlor så jag tror inte att arbetsmotorn ska bli några problem. Jag hoppas på en kull med precis lagom mycket tryck i där valparna ärver de egenskaper som Lyra och Brave har gemensamt – stor apporteringslust, noll stress, god hälsa, frisk och kraftig fysik, stor will to please, snäll med barn/folk och inte minst en tydlig av- och på-knapp i träning och vardag. Förhoppningsvis kan jag skriva i nästa utvärdering att det blev precis som jag tänkt mig!