Mitt hundtänk


Jag tränar hund med moderna och etiskt rättvisa metoder som stärks av både forskning och beprövad erfarenhet. För mig är det lika viktigt att respektera hunden som att vara en konsekvent ledare. Hundarna är inga robotar, de måste betraktas och bli bemötta som de individer de är – med sina styrkor och brister.

Min tro är att hundens psykiska och fysiska välbefinnande kan sättas i första rummet utan att man behöver göra avkall på kvalitén i hundens jaktliga funktion. För mig handlar det om att från början uppmuntra ett subtilt språk och en dialog. Att vara ödmjuk mot hunden och lyssna lika mycket som jag kommenderar och styr. Hundens känslor har med åren blivit en central utgångspunkt för hur jag tränar och jag har insett hur mycket mer komplext det är än det först verkar vilket också driver min nyfikenhet och strävan att lära mig mer.

I slutändan är det verkligen värt mödan och tiden som krävs för att försöka förstå hundarna på djupet. Det har gett mig nya dimensioner i relationen med hundarna och jag upplever att det tillför träningen enormt mycket. Det är viktigt för mig att hunden får utrymme att vara sig själv i livet tillsammans med mig och att hunden har roligt och växer i utmaningarna den får arbeta med. Jag ser det som min uppgift att lära mig vad som krävs för att ge hunden rätt förutsättningar att utvecklas tillsammans med mig.


Mina träningsmetoder

Avlämningar från scratch

Den här videon var egentligen aldrig till för allmänheten, hade den varit det hade jag snyggat till vinklarna (och inte haft strumpor med hål i!). Men nu blev videon ändå officiell då jag fick många frågor om hur jag tränat in mina avlämningar hos Bonnie och såklart ville dela med mig. Videon utgörs av en samling klipp från min digitala träningsdagbok hösten 2020 samt ett röstspår med förklaring av varje delmål jag tränar.

Det man ser i videon tycker jag avspeglar ganska bra hur jag ser på hundträning och designar inlärningsmoment. Fundamentalt i mitt tänk är att få hunden att själv aktivt vilja jobba för att utföra det beteende jag vill att den ska göra. Enklare sagt än gjort förstås. Men för mig är det en bra utgångspunkt i problemlösning. Vad vill jag? Vad vill hunden? Hur tänker hunden nu? Varför tänker den så? Det finns förstås många vägar till rom men för mig så har det varit väldigt effektivt att utgå från detta och lägga upp en ekvation med delmål som hunden förstår.


Apportbyte